நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு கைகொடுக்கும் இளைஞர்கள்…. அங்கீகரிக்கும் சர்வதேச இளைஞர்கள் தினம்…!!

நாளை இந்தியா இளைஞர்கள் கையில் என்ற வாசகத்திற்கு ஏற்ப ஒரு  நாட்டின் வளர்ச்சியில் இளைஞர்களின் முக்கிய பங்கு என்றால் அது மிகையாகாது.…

நாட்டின் எதிர்காலத்தை போற்றும் தினம்…. சர்வதேச இளைஞர்கள் தினம்…!!

சர்வதேச இளைஞர்கள் தினம் நாளை கொண்டாடப்படுகிறது நாட்டின் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் இளைஞர்கள் பற்றிய சிறிய சிறு தொகுப்பை தற்போது…