சாலையில் பெற்ற குழந்தையுடன் பிச்சை எடுத்த தாய்… உடனடியாக மீட்ட அதிகாரிகள்..!!

பெற்ற பிள்ளையை பிச்சை எடுக்க வைத்த தாயையும் குழந்தையையும்    காவல்துறையினர்  திருத்தணி குழந்தைகள் நலக்காப்பகத்தில் சேர்த்துள்ளனர். திருத்தணி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள…