வேலையும் போச்சு, வாழ்வும் போச்சு….. அமெரிக்காவில் 2 லட்சம் பேர் வெளியேறும் நிலை ….!!

அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றால் வேலை இழந்த வெளிநாட்டினர்கள் 2 லட்சம் பேர் அங்கிருந்து வெளியேறும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் அமெரிக்காவில் குடியுரிமை இல்லாமல் தங்கிப்…