உலகின் மிகப்பெரிய புத்தர்…. “பெருக்கெடுத்த வெள்ளம்” 70 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மூழ்கிய பாதம்…!!

உலகின் மிகப்பெரிய ஜெயன்ட் புத்தர் சிலையின் பாதங்கள் வெள்ள நீரில் மூழ்கியுள்ளது. சீனாவின் தென்மேற்கு பகுதியில் பாயும் யாங்சே ஆற்றில் வரலாறு…