வாழ்வாதாரத்துக்காக கூலி வேலைக்கு செல்லும் நெசவாளர்கள்…!!

ஈரோட்டில் நூல் மற்றும் ஆட்கள் பற்றாக்குறையால் விசைத்தறிகளை நிறுத்திவிட்டு துண்டு உற்பத்தியாளர்கள் கூலி வேலைக்கு சென்று வரும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். ஜவுளி…