தம்பி அண்ணாமலை, இத மட்டும் சொல்லு நான் பாஜகவில் இணைகிறேன்… சீமான் சவால்…!!!

தம்பி, நான் இங்கு இருக்கிற வரை நான் தான் கட்சியின் தலைவன், நான்தான் லீட் எடுத்து போவேன், என் கட்சியை ஒழிக்கிறேன் என்று பேசாதே, நான் இருக்கிற வரை என் லட்சியம் இருக்கும், என் லட்சியம் இருக்கிற வரை என் கட்சி…

Read more

Other Story