சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம்…. உங்க வீட்டுப் பெண் குழந்தைக்கு நீங்களும் இன்னும் கொஞ்சம் அக்கறை காட்டுங்க….!!!!

பெண் குழந்தைகளின் உரிமையை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்துவதற்காக ஒவ்வொரு வருடமும் அக்டோபர் 11ம் தேதி சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. ஒரு காலத்தில் பெண்களுக்கான உரிமைகள் அனைத்தும் மறுக்கப்பட்டு பெண் அடிமை என்பது தலை தூக்கி இருந்தது.…

Read more

Other Story