மக்களே ரெடியா இருங்க…. விரைவில் வெளியாகும் ஐபோன் 13…. எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?…..!!!!

ஆப்பிள் நிறுவனம் செப்டம்பர் அல்லது அக்டோபர் 13-ஐ வெளியிடும் என்ற செய்தி வெளியாகியுள்ளது. ஐபோன் 13-ல் நிச்சயம் 5ஜி வசதி இடம்…