குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்…. கடுமையான மேக மூட்டம்…. வாகன ஓட்டிகள் அவதி….!!

ஏற்காட்டு பகுதியில் கடும் மேகமூட்டம்  நிலவியதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்பட்டுள்ளனர். சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஏற்காடு பகுதிக்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல…