கூகுள் பே பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களே கவனம்… எச்சரிக்கை விடுத்த எஸ்பிஐ…!!!!!

தொழில்நுட்பங்கள் பெருகி மக்களுக்கு நன்மை அளித்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் மற்றொரு வகையில் மோசடிகளும் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. மோசடிக்காரர்கள் பலரும் தொழில்நுட்பத்தை…