இடம்பெயர்ந்து வந்த புலி…. பல்வேறு குழுக்களாக கண்காணிப்பு…. அச்சத்தில் பொதுமக்கள்…!!

புலி இடம்பெயர்ந்து வருவதால் பொதுமக்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள கோழி கண்டி பகுதியில்…