அக்டோபர் 1ஆம் தேதி முதல் இதெல்லாம் மாறப்போகுது மக்களே…. உடனே வேலையை முடிக்கலன்னா சிக்கல்…!!

செப்டம்பர் 30ஆம் தேதிக்கு முன் வங்கியில் உங்கள் ரூ.2000 நோட்டுகளை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். அக்டோபர் 1ஆம் தேதி முதல் உங்களது ரூ.2000 நோட்டுகளை வங்கிகள் மூலம் மாற்ற முடியாது. செல்லாக்காசாக மாறிவிடும். எல்பிஜி சிலிண்டர் விலையானது எண்ணெய் நிறுவனங்களால் ஒவ்வொரு மாதமும் 1ஆம்…

Read more

Other Story