ஆசிரியர் தினம் கொண்டாடும் ஆசான்களுக்காக… மெய்சிலிர்க்கும் சிறப்பு கவிதை..!!

உங்கள் சிவப்பு மை பேனாக்களால்,எங்கள் தலையெழுத்தை திருத்திய பிரம்மாக்களே!  சொல் ஒலி கொண்டு எங்கள் உள் ஒளி செதுக்கிய நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் சிற்பிகளே! ஆண்டுதோறும் எங்கள் அறிவுத்தாகம்

Read more

நம்பிக்கையை உங்களுக்குள் வைத்தீர்களா!!!!!

நம்பிக்கை: “நம்பிக்கைதானே   வாழ்க்கை”  என பலர் சொல்கிறார்கள்.   ஆனால் அவர்கள் மனமோ எப்பொழுதும் ஒன்றை முழுமையாய் நம்பவிடாமல் வேடிக்கை காட்டுகிறது. நம்பிக்கை என்றால் என்ன??. நம்பிக்கை என்றால்

Read more

அன்னையின் பாச கவிதைகள்…!!!

அன்னையே-அன்னையே!!!!! என் தேசத்தின் ஒளியே! நான் வேரூன்ற ஊட்டமளித்தவளே! மார்மீது என்னை வைத்து தாலாட்டியவளே! – உன் மடிமீது தவழ்ந்து நான் செய்த இம்சைகளை பொறுத்தவளே! ஈரேழு

Read more

காதலியை காணத் துடிக்கும் காதலன்..!!

எனக்கு எல்லாமே நீதான்… உனக்கு எல்லாமே நான் தான்…. உந்தன் நினைவுகள், என் மனதுக்குள் நுழையும் போது…. என் நினைவுகள், உன் மனதுக்குள் நுழையும் போது…. உச்சரிக்கப்படும்

Read more