ஆசிரியர் தினம் கொண்டாடும் ஆசான்களுக்காக… மெய்சிலிர்க்கும் சிறப்பு கவிதை..!!

உங்கள் சிவப்பு மை பேனாக்களால்,எங்கள் தலையெழுத்தை திருத்திய பிரம்மாக்களே!  சொல் ஒலி கொண்டு எங்கள் உள் ஒளி செதுக்கிய நீங்கள் ஒவ்வொருவரும்…

நம்பிக்கையை உங்களுக்குள் வைத்தீர்களா!!!!!

நம்பிக்கை: “நம்பிக்கைதானே   வாழ்க்கை”  என பலர் சொல்கிறார்கள்.   ஆனால் அவர்கள் மனமோ எப்பொழுதும் ஒன்றை முழுமையாய் நம்பவிடாமல் வேடிக்கை காட்டுகிறது. நம்பிக்கை…

அன்னையின் பாச கவிதைகள்…!!!

அன்னையே-அன்னையே!!!!! என் தேசத்தின் ஒளியே! நான் வேரூன்ற ஊட்டமளித்தவளே! மார்மீது என்னை வைத்து தாலாட்டியவளே! – உன் மடிமீது தவழ்ந்து நான்…

காதலியை காணத் துடிக்கும் காதலன்..!!

எனக்கு எல்லாமே நீதான்… உனக்கு எல்லாமே நான் தான்…. உந்தன் நினைவுகள், என் மனதுக்குள் நுழையும் போது…. என் நினைவுகள், உன்…