கண்டெடுக்கப்பட்ட சுமார் 3 அடி உயரமுள்ள ராட்சத கிளியின் புதைபடிவம்..!!

சுமார் 3 அடி உயரமுள்ள ராட்சத கிளியின் புதைபடிவம் நியூசிலாந்தில் புதைபடிவ நிபுணர் ட்ரெவர் வொர்த்தி கண்டெடுத்துள்ளார். ஆஸ்திரேலியாவின்   பல்கலைக்கழகப்  போராசிரியரும், புதைபடிவ நிபுணருமான…