குட்கா விற்பனை ஜோர்….காவல்துறை இருக்கிறதா?… துணைப் போகிறதா?…. ஸ்டாலின் ட்வீட்….!!

குட்கா விற்பனை ஜோராக நடக்கின்றது, காவல்துறை இருக்கிறதா? அல்ல துணைப் போகிறாரா? என்று திமுக தலைவர் முக.ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார். தமிழகத்தில் தீங்கும் விளைவிக்கும் புகையிலை,…