இந்த தடவை யாரு ஜெய்க்க போறாங்க…. கால் இறுதி சுற்றில் பி.வி சிந்து…. தொடரும் விறுவிறுப்பான ஆட்டம்….!!

ஆல் இங்கிலாந்து பேட்மிண்டன் போட்டியில் பி.வி சிந்து கால் இறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார். பர்மிங்காமில் ஆல் இங்கிலாந்து பேட்மிண்டன் போட்டி நடைபெற்றுக்…