ஈயை கொல்ல முயன்ற முதியவர்… இறுதியில் பற்றி எரிந்த வீடு…!!!

பிரான்சில் இரவு உணவில் இடையூறு ஏற்படுத்திய ஈயை கொல்ல முயன்ற முதியவர் ஒருவர் தனது வீட்டை இழந்துள்ளார். பிரான்ஸ் நாட்டில் செனாட்…