“உலக புலிகள் தினம்”… வனக்காவலனை பாதுகாப்போம்… உறுதியேற்போம்..!!

வளமான காடு மற்றும் வற்றாத ஆறுகள் உருவாகுவதற்கு காடுகளின் வனக் காவலனாக விளங்கும் புலிகளை பாதுகாப்போம் என்று விலங்கியல் பேராசிரியர் விஜயகுமார்…