பாகிஸ்தான் வரலாற்றில் முதல்முறையாக விமானப்படையில் முதல் இந்து பைலட்!

பாகிஸ்தானின் வரலாற்றில் முதல்முறையாக, அந்நாட்டின் விமானப்படையில் ஒரு இந்து விமானியாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். ராகுல் தேவ் என்ற இளைஞர் பாகிஸ்தான் விமானப்படையில்…