“சங்ககிரி அருகே ஏரியை ஆக்கிரமித்து பயிரிடப்பட்டிருந்த 5 ஏக்கர் நிலம்”….. 2 கோடி மதிப்பிலான நிலம் மீட்பு….!!!!!

சங்ககிரி அருகே ஏரியை ஆக்கிரமித்து பயிரிடப்பட்டிருந்த 2 கோடி மதிப்பிலான 5 ஏக்கர் நிலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது. சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள சங்ககிரி…