நடைபெற்ற தடுப்பூசி முகாம்….. ஆர்வத்துடன் செலுத்தி கொண்ட பொதுமக்கள்…. அதிகாரிகளின் முயற்சி…..!!

மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றுள்ளது. விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்  நடைபெற்றுள்ளது. இந்த முகாமானது ஊராட்சி, பேரூராட்சி,…

நடைபெற்ற தடுப்பூசி முகாம்….. ஆர்வத்துடன் செலுத்தி கொண்ட பொதுமக்கள்….. அதிகாரிகளின் தீவிர முயற்சி…..!!

மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றுள்ளது. விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்  நடைபெற்றுள்ளது. இந்த முகாமானது ஊராட்சி, பேரூராட்சி,…

நடைபெற்ற தடுப்பூசி முகாம்….. ஆர்வத்துடன் செலுத்தி கொண்ட பொதுமக்கள்….. அதிகாரிகளின் தீவிர முயற்சி….!!

சிறப்பு கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றுள்ளது. விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 750 இடங்களில் சிறப்பு கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்  நடைபெற்றுள்ளது. இந்த முகாமானது…

நடைபெற்ற தடுப்பூசி முகாம்…. ஆர்வத்துடன் செலுத்திக் கொண்ட பொதுமக்கள்…. முதல்வரின் திடீர் ஆய்வு….!!

மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றுள்ளது. விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சிறப்பு கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்  நடைபெற்றுள்ளது. கடந்த அக்டோபர் 30 –…

நடைபெற்ற தடுப்பூசி முகாம்….. ஆர்வத்துடன் செலுத்தி கொண்ட பொதுமக்கள்….. அதிகாரிகளின் முயற்சி…..!!

மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றுள்ளது. விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்  நடைபெற்று உள்ளது. இந்த முகாமானது அக்டோபர்…

நடைபெற்ற தடுப்பூசி முகாம்…. ஆர்வத்துடன் செலுத்தி கொண்ட பொதுமக்கள்….. அதிகாரிகளின் முயற்சி……!!

சிறப்பு கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றுள்ளது. விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சிறப்பு கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்  நடைபெற்றுள்ளது. இந்த முகாமானது 62 இடங்களில்…

நடைபெற்ற தடுப்பூசி முகாம்….. ஆர்வத்துடன் செலுத்தி கொண்ட பொதுமக்கள்…. அதிகாரிகளின் முயற்சி….!!

சிறப்பு கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றுள்ளது. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் சிறப்பு கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்  நடைபெற்றுள்ளது. இந்த முகாமானது 1,075 இடங்களில்…

நடைபெற்ற தடுப்பூசி முகாம்….. ஆர்வத்துடன் செலுத்தி கொண்ட பொதுமக்கள்…. அதிகாரிகளின் தீவிர முயற்சி….!!

தினமும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்று வருகிறது. விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தினமும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த முகமானது…

நடைபெற்ற தடுப்பூசி முகாம்….. ஆர்வத்துடன் சென்ற பொதுமக்கள்….. அதிகாரிகளின் முயற்சி….!!

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றுள்ளது. விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றுள்ளது. இந்த முகமானது மாவட்ட ஆட்சியரான மேகநாதரெட்டி…

நடைபெற்ற தடுப்பூசி முகாம்…. ஆர்வத்துடன் செலுத்தி கொண்ட பொதுமக்கள்…. அதிகாரிகளின் முயற்சி…!!

மாபெரும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றுள்ளது. விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றுள்ளது. இந்த முகமானது மாவட்ட ஆட்சியரான மேகநாதரெட்டி என்பவரின்…