குறைந்த விலையிலான கொரோனா மருந்து…ஜைடஸ் கடிலா அறிமுகம்…!!!

குறைந்த விலையிலான ரெம்டெசிவிர் மருந்தை ஜைடஸ் கடிலா நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. கொரோனா சிகிச்சைக்கு உதவ கூடிய  ரெம்டெசிவர் ஆண்டிபாடி என்ற…