ராமர் கோவிலுக்கு…..”24 கிலோ வெள்ளி செங்கல்”அசத்திய ஜெயின் சமூகத்தினர் ….!!

அயோத்தியில் நடைபெற இருக்கும் ராமர் கோவில் பூமி பூஜைக்கு ஜெயின் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் 24 கிலோ வெள்ளி செங்கல்களை கொடுத்துள்ளனர் அயோத்தியில்…