கண் பார்வையற்றவர்கள் ஏன் கருப்புக் கண்ணாடி அணிகிறார்கள்….. உங்களுக்கு தெரியுமா?….. வாங்க பாக்கலாம்….!!!!

கண் தெரியாதவர்கள் ஏன் கருப்பு கண்ணாடி போடுகிறார்கள் என்பதை பற்றி இந்த தொகுப்பில் நாம் தெரிந்து கொள்வோம். கண் பார்வை மங்கலாக…