விஷ்கம்பம் யோகம் குறித்து காணலாம்….!!

யோகங்கள் என்றால் மற்றும் யோகங்களின் 27 வகையை பார்த்தோம். அனைத்தொடர்ந்து 27 வகை யோகங்கள் ஒவ்வொன்றையும் விரிவாக பார்த்து வருகின்றோம்.அந்த வகையில் விஷ்கம்பம் யோகம் குறித்து காணலாம்.

 

விஷ்கம்பம் (விஷ்):-

இது அசுப யோகமாகும்.இந்த யோகத்தில் பிறந்தவர்கள் எதிரியை வெற்றி கொள்வார்கள். உடல் உறவு சுகத்தில் அதிகமான விருப்பம் உடையவர்களாகவும், எந்த நேரத்திலும் உடல் உறவு கொள்ள துடிப்பவர்களாகவும் இருப்பார்கள். மற்றவர்களை சட்டென்று அறிந்து கொள்வதுடன் பின்னால் நடக்கப் போவதை முன்கூட்டியே உணரும் தீர்க்க தரிசனம் இருக்கும். மாந்திரீக விஷயங்களில் நாட்டமிருக்கும். எவருக்கும் கட்டுப்படாத தன்னிச்சையான சுதந்திரப் பிரியர்கள், சுற்றங்களை மதிப்பார்கள். எவரிடமும் ஏமாறாதவராக இருப்பார்.

27 வகையான யோகங்களை குறித்து முழுமையாக தெரிந்துகொள்ள பின்வரும் செய்தி தொகுப்பில் காணலாம். இணைந்திருங்கள் செய்திசோலையுடன் இணைந்திருங்கள்.

 

Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *