ஒரு நாள் தான் இருக்கு… குடித்தார்களா? அல்லது குவித்தார்களா?… 3 மாவட்டத்தில் கூடுதலாக ரூ 7 கோடிக்கு மது விற்பனை..!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *