“திருமணமான பெண்கள்” மற்ற ஆண்களை நாடுவதற்கு இதுதான் காரணமா….!!

கணவன் மனைவிக்கு இடையே தாம்பத்திய உறவில் திருப்தியின்மை தான் இதற்கான முழு முதல் காரணம். தாம்பத்திய உறவில் அவள் கணவனால் திருப்தியடைய முடிய வில்லை என்றால் அந்தப் பெண் தனது உணர்ச்சிகளுக்கு வழிகொடுக்கும் வகையில் இன்னொரு ஆணின் உறவை நாடுகிறாள். அதுபோல தாம்பத்திய உறவின் போது தனது உடல் ஊனங்களும், அழகும், இயலாமையும் பற்றி அநாகரிக மாக கணவர் விமர்சித்தாலோ அல்லது குறை குறைகூறினாலோ அந்தப் பெண் விரக்தியடைந்து வேறு ஆணை நாட வாய்ப்பு உள்ளது.

Image result for பெண்களுக்குக் கணவன் அல்லாத அந்நிய ஆண்கள் மீது ஈர்ப்பு ஏற்படக் காரணங்கள்

திருமணமாகிக் குழந்தை பெற்ற பிறகு சில வருடங்களில் தம்பதிகளுக்கு இடையே உள்ள நெருக்கம் கொஞ்சம், கொஞ்சமாகக் குறையக்கூடும். திருமணத்திற்கு முன்போ அல்லது திருமணமான புதுசோ தன் வாழ்க்கைத் துணையிடம் ரொம்ப பிடித்திருந்த ஒரு சில விஷயங்கள் காலப் போக்கில் பிடிக்காமல் போகலாம்.

Image result for பெண்களுக்குக் கணவன் அல்லாத அந்நிய ஆண்கள் மீது ஈர்ப்பு ஏற்படக் காரணங்கள்

திருமணத்திற்கு முன்பு எல்லா பெண்களுக்கும் தனக்கு வரப்போகும் கணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற கனவுகளுக்கு, கற்பனைகளும் இருக்கும். திருமணத்திற்குப் பிறகு அந்தக் கற்பனைகள் பொய்யாகும்போது அவர்களின் மனது உடைக்கின்றது. தனக்கு வாய்த்த கணவன் குணங்கள் எதிர்பார்ப்பிற்கு மாறாக அமையும்போது, சில பெண்கள் தங்களது எதிர்பார்ப்பிற்கேற்ற வேறு ஆண்களை நாடும் சூள்நிலை உண்டாகிறது.

Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *