பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி “தங்கம் கிடுகிடு உயர்வு” பவுனுக்கு ரூ 344 அதிகரித்தது….!!

தங்கம் விலை ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ 344 அதிகரித்ததால் வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (14/05 /2019) தங்கத்தின் விலை : 


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,091  | நேற்றைய விலை : ரூ   3,048       | உயர்வு ரூ 43

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  24,728  | நேற்றைய விலை : ரூ  24,384     | உயர்வு ரூ 344


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,366 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,323          |  உயர்வு  ரூ 43

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,928 | நேற்றைய விலை : ரூ 26,584     |  உயர்வு ரூ 344சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (14/05 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 40.40  | நேற்றைய விலை : ரூ 40.35   |  உயர்வு ரூ.0.05

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 404  | நேற்றைய விலை : ரூ 403.50    | உயர்வு ரூ 0.50

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 4,040  | நேற்றைய விலை : ரூ 4,035  | உயர்வு ரூ 5

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 40,400   | நேற்றைய விலை : ரூ 40,350  | உயர்வு ரூ 50