“தங்கம் விலை கிடு கிடு உயர்வு” பவுனுக்கு 128 அதிகரிப்பு…. வாடிக்கையாளர்கள் கவலை..!!

தங்கம் ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூபாய் 128 உயர்ந்துள்ளதால் வாடிக்கையாளர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். 

தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் , ஆண்கள் என தங்கத்தின் மீதுள்ள மோகம் குறைவதில்லை. இன்றைய காலத்தில் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு தங்க வணிகம் பெரிதும் பயன்படுகின்றது . தங்கத்தின் மதிப்பு , தங்கத்தின் வர்த்தகம் பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருந்து வருகின்றது . தங்கத்தின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருவது வாடிக்கையாளர்களின் கவனத்தை பெறுகின்றது.

சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (15 /06 /2019) தங்கத்தின் விலை :


22 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,161 | நேற்றைய விலை : ரூ   3,145  | அதிகரிப்பு  ரூ 16

22 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  25,288 | நேற்றைய விலை : ரூ  25,160| அதிகரிப்பு  ரூ 128


24 கேரட் 1 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் :  ரூ 3,351 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,335   | அதிகரிப்பு   ரூ 16

24 கேரட் 8 கிராம் ஆபரணத் தங்கம் : ரூ  26,808| நேற்றைய விலை : ரூ 26,680|  அதிகரிப்பு  ரூ 128சென்னையில் இன்றைய தினத்தில்  (15 /06 /2019) வெள்ளியின் விலை : 1 கிராம்  வெள்ளி  :  ரூ 39.55 | நேற்றைய விலை : ரூ 39.45        |  உயர்வு ரூ 0.10

10 கிராம் வெள்ளி  :  ரூ 395.50  | நேற்றைய விலை : ரூ 394.50    |  உயர்வு ரூ 01

100 கிராம் வெள்ளி  : ரூ 3,955 | நேற்றைய விலை : ரூ 3,945      |  உயர்வு ரூ 10

1 கிலோ  வெள்ளி  : ரூ 39,550   | நேற்றைய விலை : ரூ 39,450  | உயர்வு ரூ 100