“படிப்படியாக சுருங்கும் நிலவு” நாசா வெளியிட்ட அதிர்ச்சி தகவல்…..!!

 

இந்த விண்கலன்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வு மூலம் நிலவின் மேற்பரப்பு சுருங்க தொடங்கியுள்ளது  என தெரியவந்துள்ளது. இதற்கு காரணம் நிலவின் மேற்பரப்பில் ஏற்படும் நிலநடுக்கமும், நிலவின் உட்பகுதியில் ஏற்படும் வெப்ப மாற்றங்களும் தான் என்று விஞ்ஞானி தாமஸ் வாட்டர்ஸ் கூறியுள்ளார்.

Subscribe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *