திரிஷாவிற்கு அக்காவாக சிம்ரன்…..அறிவிக்கப்பட்டது படத்தின் டைட்டில்..!!!