40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த அறிய வகை பனி ஓநாயின் தலை கண்டுபிடிப்பு …!!

ரஷ்யாவில் சுமார் 40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த பனி அறிய வகை ஓநாயின் தலை ஓன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரஷ்ய நாட்டின்  சைபீரியாவில் உருகி கொண்டு இருக்கும் பணிகளுக்கு இடையே அழிந்த மாமோத் வகை யானைகளின் தந்தம் கிடைக்குமா என்று அப்பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் தேடி வந்தனர்.  அப்போது அங்கே திரெக்டியாக் நதிக்கரையோரம் வாழ்ந்து வந்த ஒருவர் உயிரினத்தின் தலை கண்டு பிடிக்கப்பட்டது. இதனை அப்பகுதி மக்கள் அங்குள்ள ஆராய்ச்சி மையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.

40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த பனி ஓநாய் தலை கண்டுபிடிப்பு

ஆராய்ச்சி மையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட தலையை ஆராய்ச்சியாளர்கள் தீவிர சோதனை நடத்தி ஆய்வு செய்தனர். ஆராய்ச்சியாளர்களின் ஆய்வில் அந்த தலையின் தோலின் மேலுள்ள உரோமம், பற்கள் , மூளை, முக தசைகளுடன் இருந்த அந்த தலை ஓநாயுடையது என்றும் ,  சுமார் 40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த அரியவகை ஓநாய் இனத்தை சார்ந்தது என்று கண்டுபிடிக்கப் _ பட்டது. மேலும் அப்போது நடந்த பேரழிவில்   சிக்கி இந்த வகை ஓநாய் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஓநாய்  வியப்புடன் தெரிவித்தனர்.