‘தறி’ தொடரை தயாரிக்கும் பிரபல நடிகை…!!!

Image result for நடிகை லலிதா குமாரி

இது குறித்து நடிகை லலிதா குமாரி கூறுகையில் இத்தொடருக்காக இரண்டு வாரம் நெசவாளர்களுடன் தங்கி அவர்கள் எவ்வாறு நூலை எடுக்கிறார்கள், அதை எவ்வாறு காயவைக்கிறார்கள் பின்பு அதற்கு எப்படி சாயம் பூசுகிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொண்டு இத்தொடரை தயாரித்துள்ளோம் என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இத்தொடர் மூலம் மக்களின் பார்வை நெசவுத்தொழில் மீது திரும்பும் என்று நம்பப்படுகிறது.