தங்கம் கிடுகிடு உயர்வு…… 1 பவுனுக்கு ரூ 200 அதிகரிப்பு…!!

இன்று தங்கம் 1 பவுனின் விலை கிடுகிடுவென 200 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

தொடர்ந்து உயரும் தங்கத்தில் விலை……!!

தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக  தங்கத்தின் விலை சற்று உயர்ந்து வருகின்றது. தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள்…

இரண்டு நாட்களுக்கு பின் தங்கத்தின் விலை உயர்வு……!!

இரண்டு நாட்களுக்கு பின் தங்கத்தின் விலை சற்று உயர்ந்துள்ளது.. தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக பெண்கள் ,…

தொடர்ந்து குறையும் தங்கத்தின் விலை….வாடிக்கையாளர் மகிழ்ச்சி….!!

கடந்த இரண்டு நாட்களாக தங்கத்தின் விலை குறைந்து வருவதால் வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது . குறிப்பாக…

குறைந்தது தங்கம் , மாற்றமின்றி வெள்ளி…. இன்றைய விலை நிலவரம் …!!

இன்றைய தினத்தில் தங்கத்தின் விலை குறைந்தும் , வெள்ளி விலை மாற்றமின்றியும் உள்ளது. தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது .…

குறைந்த தங்கம் மாற்றமின்றி வெள்ளி விலை நிலவரம் …!!

இன்றைய தினத்தில் தங்கத்தின் விலை குறைந்தும் , வெள்ளி விலை மாற்றமின்றியும் உள்ளது  தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது .…

குறைந்த தங்கம் மாற்றமின்றி வெள்ளி விலை நிலவரம் …!!

இன்றைய தினத்தில் தங்கத்தின் விலை குறைந்தும் , வெள்ளி விலை மாற்றமின்றியும் உள்ளது  தங்கமானது  பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வகுக்கின்றது .…