உங்கள் தலைமுறைக்கு மட்டும் இல்லை….அடுத்த தலைமுறைக்கும் சர்க்கரை நோய்வராது ….. இதை பயன்படுத்திப்பாருங்கள்!!!!!

சர்க்கரை நோய்க்கு அறிய இயற்கை மருத்துவம். கருஞ்சீரகம்; வெந்தயம்; ஓமம்;   இவை எல்லாவற்றையும் 250 கிராம் சம அளவு எடுத்து…