புதுச்சேரியில் நடுக்கடலில் படகுகளில் கருப்பு கொடி கட்டி மீனவர்கள் போராட்டம்!

புதுச்சேரியில் நடுக்கடலில் படகுகளில் கருப்பு கொடி கட்டி மீனவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். புதுவையில் மீன்பிடித் தடைக்கால நிவாரணம் வழங்கவில்லை என…