எச்சரிக்கை..!… ”உயிர்கொல்லி நச்சு வைரஸ்” இந்தியாவுக்கு பரவும் அபாயம் …..!!

சீனாவில் சுவாச பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் நச்சுக்கிருமி வேகமாக பரவி வருவதால் அங்கு செல்லும் இந்தியர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என மத்திய…