ஹெல்மட் போடலனா ”செத்துபோவிங்க” மரண பீதியில் அரசு ஊழியர்கள் ….!!

உத்தரப்பிரதேசத்தில் அரசு கட்டிடம் சரி செய்யப்படாமல் அதிகாரிகள் அலட்சியமாக இருப்பதால் ஊழியர்கள் ஹெல்மட் அணிந்து வேலை செய்து வருகின்றனர். மக்களுக்கு சேவை…