“கொரோனா CHANGE” சிட்டி LIFE போதும்….. கிராமம் தான் பெஸ்ட்…. மக்கள் கருத்து…!!

கிராமங்களிலிருந்து நகர்ப்புறங்களை நோக்கி ஓடிய மக்கள் கொரோனா தாக்கத்திற்கு பின் நகர்ப்புற ஆசையை விட்டுவிட்டு கிராமங்களை நோக்கி குடிபெயர ஆரம்பிப்பார்கள் என…