சிகெரட் வெறியர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி… நீங்களும் வாழலாம்… ஆய்வில் தகவல்..!!

புகைப் பழக்கத்தை கைவிடும் நபர்களுக்கு 5ஆண்டுகளில் இதய குழல் சார்ந்த நோய்கள் வரும் அபாயம் 40 சதவீதம் குறைவதாக ஆய்வு ஒன்று…