தீக்கிரையான “தேவாலயம்” … சுமார் 27 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சேதம் ..!!

அமெரிக்காவில் வரலாற்றுப் புகழ் மிக்க கத்தோலிக்க தேவாலயம் ஒன்று இரண்டு தினங்களுக்கு முன்  தீக்கிரையானது .  அமெரிக்காவின் மத்திய டெக்சாஸ் மாகாணத்தில்…