முடிவில்லா சோழர்கள்; முசிறியில் தடயங்கள்…

முசிறி அருகே சோழர் காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்களின் தடயங்கள் தொல்லியல் ஆய்வு மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. திருச்சி மாவட்டம் முசிறி அருகே உள்ள…