“நீண்ட நாளுக்கு பிறகு கம்பீர குரலில் பேச இருக்கிறார் விஜயகாந்த் “தொண்டர்கள் ரசிகர்கள் உற்ச்சாகம் !!..

நீண்ட நாளுக்கு பிறகு மீண்டும் விஜயகாந்த அவர்கள் பிரச்சாரத்தில் பேச இருக்கிறார் என்ற செய்தியை கேட்டதும் தொண்டர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்  இந்தியாவில் மக்களவைத் தேர்தல் ஆனது

Read more