தடைவிதிக்கப்பட்ட கொண்டாட்டங்கள்…. வகுக்கப்பட்ட புதிய விதிமுறைகள்…. நடவடிக்கை எடுத்த பன்னிங் நகரம்….!!

பிறந்த நாள் விழாக்கள் மற்றும் பிற கொண்டாட்டங்களுக்கு சீன தென்மேற்கு நகரம் அதிரடியாக தடை விதித்துள்ளது. சீனாவின் மத்திய அரசு நாட்டு…