எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு…. நடைபெற்ற அமோகமான விற்பனை…. மகிழ்ச்சியில் விவசாயிகள்….!!

முத்தூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் விவசாயிகள் தேங்காய், எள் போன்ற பொருட்கள் ஏலத்திற்கு விட்டனர்.  திருப்பூர் மாவட்டத்திலுள்ள முத்தூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனை…