நமக்கு எப்பவுமே பிரியாணி தான் பா….  தொடர்ந்து 6வது ஆண்டாக…. முதலிடத்தில் சிக்கன் பிரியாணி….!!!!

தொடர்ந்து 6வது ஆண்டாக முதலிடத்தில் சிக்கன் பிரியாணி இடம்பிடித்துள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதி கட்டத்திற்கு வந்து விட்டோம். தற்போது சோசியல்…