கட்டுப்பாட்டை இழந்து….பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த பேருந்து…. 5 பேருக்கு நேர்ந்த சோகம்….!!

பேருந்து பள்ளத்தில் விழுந்த  விபத்தில் 5 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒரு பேருந்தில் திருமண கோஷ்டியினர் கர்நாடக மாநிலத்தில்…