வங்கிகளில் 2000 ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்ற ஆதார் கார்டு அவசியமா…? வெளியான முக்கிய தகவல்…!!!

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 2000 ரூபாய் நோட்டுகளை திரும்ப பெற்றுக் கொள்வதாக கடந்த 19-ஆம் தேதி அறிவித்தது. 2000 ரூபாய் நோட்டுகள்…

“இந்தியாவில் 2000 ரூபாய் நோட்டுகளை நீக்கியதற்கான காரணம் என்ன…?” வெளியான தகவல்….!!

இந்தியாவில் 2000 ரூபாய் நோட்டுகளை திரும்ப பெற்றதற்கான காரணம் குறித்து தற்போது பார்க்கலாம். ரிசர்வ் வங்கி 2000 ரூபாய் நோட்டுகளை புழக்கத்தில்…