“தஞ்சையில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட 2000 டன் நெல்”…. அரவைக்காக சென்னை அனுப்பி வைக்கப்பட்டது….!!!!!

தஞ்சையிலிருந்து சென்னைக்கு அரவைக்காக 2000 டன் நெற்கள் ரயிலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் விளைவிக்கப்படும் நெற்கள் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளான…