+2 மறுகூட்டல் மதிப்பெண் பட்டியல் இன்று வெளியீடு…. மாணவர்களே ரெடியா இருங்க….!!!

தமிழகத்தில் பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் கடந்த மே மாதம் வெளியான நிலையில் இந்தத் தேர்வு எழுதி மறுகூட்டல் மற்றும் மதிப்பீடு கோரி விண்ணப்பித்தவர்களுக்கான மதிப்பெண் பட்டியல் இன்று  ஜூன் 18ஆம் தேதி வெளியிடப்பட உள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. மாணவர்கள்…

Read more

ஜூன் 18இல் +2 மறுகூட்டல் மதிப்பெண் பட்டியல்…. பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பு…!!!

தமிழகத்தில் பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் கடந்த மே மாதம் வெளியான நிலையில் இந்தத் தேர்வு எழுதி மறுகூட்டல் மற்றும் மதிப்பீடு கோரி விண்ணப்பித்தவர்களுக்கான மதிப்பெண் பட்டியல் வருகின்ற ஜூன் 18ஆம் தேதி வெளியிடப்பட உள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. மாணவர்கள்…

Read more

Other Story